top of page
pre_pic.jpg
תכנית טלוויזיה "בנפשם"

מערכת "גמני"

//

30.5.21, 10:41

תכנית טלוויזיה "בנפשם"

תכנית של כמה פרקים קצרים (כמה דקות כל פרק) שבה מתמודדי נפש מספרים על ההתמודדות שלהם. מאוד מרגש ועזר לי אישית להיות יותר בחמלה למצב שלהם.

gamani_footer.jpg

ספרו סיפור, רגע, זכרון או חוויה שהשפיעה עליכם.

זה יכול להיות מחיי הבית והמשפחה, מהיחס של הסביבה, סיפורים מהאשפוזים ומבית החולים, התמודדות מול הרשויות, התחושות האישיות שלכם, ההשפעה על החיים שלכם וכל מה שתרצו להביע.

bottom of page