top of page
pre_pic.jpg
התכנית "סליחה על השאלה"

מערכת "גמני"

//

24.1.21, 9:25

התכנית "סליחה על השאלה"

בתכנית מתראיינים מתמודדי נפש ומספרים על החיים שלהם.
מדברים שם מתמודדים שהם בהכרה למחלה שלהם והם מאוזנים יחסית אז לדעתי התכנית פחות מראה את האנשים שעמוק בתוך המחלה ובכלל לא מכירים בזה שהם חולים. אבל זה עדיין מעניין...

gamani_footer.jpg

ספרו סיפור, רגע, זכרון או חוויה שהשפיעה עליכם.

זה יכול להיות מחיי הבית והמשפחה, מהיחס של הסביבה, סיפורים מהאשפוזים ומבית החולים, התמודדות מול הרשויות, התחושות האישיות שלכם, ההשפעה על החיים שלכם וכל מה שתרצו להביע.

bottom of page