top of page
pre_pic.jpg
הספר "ורוניקה מחליטה למות"

מערכת "גמני"

//

24.1.21, 9:33

הספר "ורוניקה מחליטה למות"

בחורה צעירה מחליטה להתאבד. כשהיא מתעוררת היא מגלה שהיא במוסד לחולי נפש, ושם היא מתחילה לגלות מחדש את משמעות החיים.

gamani_footer.jpg

ספרו סיפור, רגע, זכרון או חוויה שהשפיעה עליכם.

זה יכול להיות מחיי הבית והמשפחה, מהיחס של הסביבה, סיפורים מהאשפוזים ומבית החולים, התמודדות מול הרשויות, התחושות האישיות שלכם, ההשפעה על החיים שלכם וכל מה שתרצו להביע.

bottom of page