top of page
pre_pic.jpg
"הספר "הדרמה של הילד המחונן

מערכת "גמני"

//

30.5.21, 10:00

"הספר "הדרמה של הילד המחונן

הספר נכתב ב-1979, לפני שנולדתי, ואני מרגישה כאילו ממש נכתב עליי. כילדה של מתמודדת נפש נאלצתי להיות תמיד הילדה הטובה, המרצה, ה"מחוננת". זאת שלא מביעה את הרצון שלה בשביל לא להכעיס את אמא ובוודאי שלא למרוד...
הספר מתאר מה קורה לילדים הללו - הופכים להיות אנשים חסרי בטחון, קשה לנו להרגיש רגשות שליליים ולהביע אותם, מסתגלים לחברה בלי להביע את הרצון שלנו, נטייה לבושה, אשמה ולפחדים....
לא קל לקרוא את זה אבל פתאום מבינים למה אני ככה בעוד אחרים שגדלו במשפחות אחרות חווים דברים אחרת.

gamani_footer.jpg

ספרו סיפור, רגע, זכרון או חוויה שהשפיעה עליכם.

זה יכול להיות מחיי הבית והמשפחה, מהיחס של הסביבה, סיפורים מהאשפוזים ומבית החולים, התמודדות מול הרשויות, התחושות האישיות שלכם, ההשפעה על החיים שלכם וכל מה שתרצו להביע.

bottom of page